پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

پاورپوینت درس بیستم مطالعات اجتماعی نهم

 

یکی از عواملی که موجب سازگاری و آرامش در خانواده می شود، انتخاب صحیح همسر است.

تکیه بر معیارهای نادرست مثل زیبایی ظاهری یا ثروت همسر

افراد در انتخاب همسر باید به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل توجه کنند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 53 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


خرید آنلاین