پاورپوینت پودمان اشتراک گذاری اطلاعات کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان اشتراک گذاری اطلاعات کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان اشتراک گذاری اطلاعات کار و فنآوری هفتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ... ؛

آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛

به کارگیری نرم افزار پاورپوینت برای ارائه نمایشی اطلاعات؛

توانایی ایجاد اسلایدهای نمایشی؛

توانایی مدیریت اسلایدهای نمایشی؛

دادن جلوه های ویژه به اسلاید و اجزای آن.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 21 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


خرید آنلاین